Bratås Maskin AS - Vellykket pukksetting av bekk

Aktuelt

Vi har utført pukksetting av en bekk som ligger ved Eidum trafostasjon. Formålet var for å forhindre utrenning av matjord.