<- Tilbake til Tjenester

Veivedlikehold

Vi utfører det meste av veivedlikehold. Skraping,grøfterensk,stikkrennebytter grusing med med mer.
Vi har traktor med veislodd og vi har maskiner både på hjul og belter med trekutter og profilskuffer for veigrøfting.